Knowledge Management : KM

Data Governance คืออะไร ??

What is Data Governance...      Data Gov [...]

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

มาทำความรู้จัก "การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ตามกฎหมายฉบ [...]

ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมทางไกล ZOOM Meeting

ZOOM Cloud Meetings           [...]

Big Data & Data Analytics

Big Data & Data Analytics คืออะไร ??     [...]

Internet of Things (IoT)

IoT หรือ Internet of Things คืออะไร       [...]

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบประชุมทางไกล กปส.

การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meeting   & [...]

Windows Key ทางลัดน่าใช้

ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ด สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10 !! ผู้ที่ […]

พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ คืออะไร ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกัน […]

การสร้าง E-book ด้วย FlipHTML5

FlipHTML5 เป็นโปรแกรมสำหรับสร้าง ebook interactive ที่ใ […]