วิดีโอแนะนำการค้นหาหนังสือและการนำหนังสือเข้าแฟ้ม ในกรณีที่ปิดเรื่องแล้ว

จะแนะนำการค้นหาหนังสือที่กรณีที่เผลอปิดเรื่อง และการนำหนังสือเข้าแฟ้มหนังสือเพื่อง่ายต่อการค้นหาหนังสือ

Read more

VDO แนะนำการยกเลิกคำสั่งการเมื่อมีการลงนามในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

จะอธิบายเรื่องการยกเลิกคำสั่งการในระบบสารบรรณฯ เมื่อผอ. หรือหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ลงนามแล้ว 

Read more

VDO แนะนำการอ้างถึงหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทอรนิกส์

จะแนะนำวิธีการอ้างถึงหนังสือที่เกี่ยวข้องกันในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดูคู่มือการอ้างถึงหนังสือแบบ PDF >>>คลิก <<< 

Read more

VDO แนะนำสถานะหนังสือในหมวดค้างส่ง และการแนบไฟล์ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

จะอธิบายหนังสือในหมวดค้างส่งและวิธีการแนบไฟล์ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือการแนบไฟล์ (PDF) >>>คลิก<<<

Read more

VDO แนะนำบทบาทธุรการในการรับหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ในวิดีโอจะอธิบายถึงการรับหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบทบาทธุรการของแต่ละหน่วยงาน  สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี้ >>>>คลิ๊ก<<<<

Read more