คู่มือการจัดทำชุดข้อมูลเปิด (Big Data)

กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำคู่มือการจัดทำชุดข้อมูลเปิด (Big Data) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของแผนระดับประเทศ คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำชุดข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความรู้ความเข้าใจในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้สอดคล้องกับกฏหมาย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ >> คลิก << จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ (ศสช.)

Read more

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานติดตามประเมินผลการสื่อสารประชาสัมพันธ์

คู่มือฉบับนี้ใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการสื่อสารประชาสัมพันธ์โดยจะกล่าวถึงกระบวนงานที่เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ จัดทำโดย : สำนักพัฒนานโนบายและแผนการประชาสัมพันธ์ (สนผ.) ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานติดตามประเมินผลการสื่อสารประชาสัมพันธ์ >> คลิกที่นี่ <<

Read more

คลิปวิดีโอการบรรยาย การใช้โปรแกรม Zoom & Google tools

คลิปวิดีโอย้อนหลังการบรรยาย การใช้โปรแกรม Zoom & Google tools จัดขึ้นในวันที่ 11 และ 18 สิงหาคม 2564 การบรรยาย การใช้โปรแกรม Zoom  >>>คลิกที่นี้<<< การบรรยาย การใช้โปรแกรม Google tools

Read more

การสร้างสรรค์เนื้อหาและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในยุคโควิด-19

สปต. ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning) เรื่อง “การสร้างสรรค์เนื้อหาและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในยุคโควิด-19”ที่เป็นการนำเนื้อหาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2564  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสหภาพวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชีย – แปซิฟิก (ABU) มาต่อยอดขยายผลในช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ โดยจัดทำเป็นวิดีโอเพื่อการเรียนรู้ (E-Learning) เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร กปส.

Read more

คอร์สเรียนออนไลน์ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน เรียนจบรับ e-Certificate ทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย

โลกแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง เว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เต็มไปด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน เรียนจบรับ e-Certificate ทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมเปิดตัว 5 วิชา เปิดใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ https://iprmooc.com/ คู่มือการใช้งาน และวิธีสมัครสมาชิก คลิกเลย https://bit.ly/3eJFwZE

Read more

การเตรียมความพร้อมคอมพิวเตอร์ในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้การทำงานของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ผู้ใช้จำเป็นต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ซึ่งในการเตรียมความพร้อมคอมพิวเตอร์ดำเนินการเฉพาะครั้งแรกที่เริ่มต้นใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยในการเข้าใช้งานระบบงานสารบรรณเล็กทรอนิกส์ครั้งถัดไปไม่จำเป็นต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมคอมพิวเตอร์อีก โดยวิธีการเตรียมความพร้อมมี ดังนี้ 1. สร้างโฟลเดอร์ “temp” ไว้ที่ไดร์ ” C:” เพื่อรองรับการร่างหนังสือออนไลน์ 2. ตั้งค่าภูมิภาคให้เป็นไทย “Region” เพื่อไม่ให้ภาษาไทยเพี้ยน >> click

Read more

คู่มือการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการหรือบุคลากรที่มีความประสงค์จะใช้งานสารบรรณฯ  ภายในคู่มือการใช้งานสารบรรณฯ จะประกอบไปด้วย โปรแกรมการสร้างหนังสือภายใน, โปรแกรมบันทึกหนังสือจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น ท่านสามารถเข้าไปศึกษาการใช้งานระบบสารบรรณฯ ได้ที่นี้

Read more