การเตรียมความพร้อมคอมพิวเตอร์ในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้การทำงานของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ผู้ใช้จำเป็นต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ซึ่งในการเตรียมความพร้อมคอมพิวเตอร์ดำเนินการเฉพาะครั้งแรกที่เริ่มต้นใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยในการเข้าใช้งานระบบงานสารบรรณเล็กทรอนิกส์ครั้งถัดไปไม่จำเป็นต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมคอมพิวเตอร์อีก โดยวิธีการเตรียมความพร้อมมี ดังนี้

1. สร้างโฟลเดอร์ “temp” ไว้ที่ไดร์ ” C:” เพื่อรองรับการร่างหนังสือออนไลน์
2. ตั้งค่าภูมิภาคให้เป็นไทย “Region” เพื่อไม่ให้ภาษาไทยเพี้ยน >> click <<
3. การตรวจสอบฟอนต์สารบรรณ “Thai Sarabun” >> click <<
4. ดาวน์โหลดและทำการติดตั้งรันไทม์โปรแกรมสแกน “VCRuntime” >> click <<
5. ดาวน์โหลดและทำการติดตั้งโปรแกรมสแกน “AppServices” >> click <<