Windows Key ทางลัดน่าใช้

ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ด สำหรับผู้ใช้งาน Windows  !!

  • ผู้ที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์การใช้ปุ่มคีย์ลัดบนแป้นคีย์บอร์ด (Hot Keys) ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วอย่างมากดีกว่าการไล่กดคลิกแบบปกติซึ่งการใช้ปุ่มลัดก็มีหลากหลายปุ่มที่จะแสดงผลลัพธ์แตกต่างกันไปแต่ถ้าใครยังไม่ทราบว่าปุ่มลัดเหล่านั้นมันกดอย่างไรมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาเผยให้ทราบกัน
 
กดปุ่มนี้ ผลที่ได้
Ctrl + X ตัดรายการที่เลือก
Ctrl + C (หรือ Ctrl + Insert) คัดลอกรายการที่เลือก
Ctrl + V (หรือ Shift + Insert) วางรายการที่เลือก
Ctrl + Z ยกเลิกการดำเนินการ
Alt + Tab สลับไปมาระหว่างแอปที่เปิดอยู่
Alt + F4 ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือออกจากแอปที่ใช้งานอยู่
แป้นโลโก้ Windows  + L ล็อกพีซีของคุณ
แป้นโลโก้ Windows  + D แสดงและซ่อนเดสก์ท็อป
แป้นโลโก้ Windows  + P เลือกโหมดการแสดงผล เมื่อเชื่อมต่อสายออกจออื่น
แป้นโลโก้ Windows  + C เปิด Charm Bar หรือ Cortana
แป้นโลโก้ Windows  + I เปิดการตั้งค่า
แป้นโลโก้ Windows  + E เปิด File Explorer
F2 เปลี่ยนชื่อรายการที่เลือก
F3 ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน File Explorer
F4 แสดงรายการในแถบที่อยู่ใน File Explorer
F5 รีเฟรชหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
F6 เลื่อนวนรอบส่วนต่างๆ ของหน้าจอในหน้าต่างหรือบนเดสก์ท็อป
F10 เปิดใช้งานแถบเมนูในแอปที่ใช้งานอยู่
Alt + F8 แสดงรหัสผ่านของคุณบนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้
Alt + Esc เลื่อนวนรอบรายการตามลำดับของรายการที่ถูกเปิด
Alt + ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ ดำเนินการตามคำสั่งสำหรับตัวอักษรนั้น
Alt + Enter แสดงคุณสมบัติสำหรับรายการที่เลือก
Alt + Spacebar เปิดเมนูทางลัดสำหรับหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
Alt + ลูกศรซ้าย ย้อนกลับ
Alt + ลูกศรขวา ไปข้างหน้า
Alt + Page Up ย้ายขึ้นหนึ่งหน้าจอ
Alt + Page Down ย้ายลงหนึ่งหน้าจอ
Ctrl + F4 ปิดเอกสารที่ใช้งานอยู่ (ในแอปแบบเต็มหน้าจอ และช่วยให้คุณเปิดหลายเอกสารในเวลาเดียวกัน)
Ctrl + A เลือกทุกรายการในเอกสารหรือหน้าต่าง
Ctrl + D (หรือ Delete) ลบรายการที่เลือก และย้ายไปที่ถังรีไซเคิล
Ctrl + R (หรือ F5) รีเฟรชหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
Ctrl + Y ทำซ้ำการดำเนินการ
Ctrl + ลูกศรขวา ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของคำถัดไป
Ctrl + ลูกศรซ้าย ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของคำก่อนหน้า
Ctrl + ลูกศรลง ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าถัดไป
Ctrl + ลูกศรขึ้น ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าก่อนหน้า
Ctrl + Alt + Tab ใช้แป้นลูกศรเพื่อสลับระหว่างแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมด
Alt + Shift + แป้นลูกศร เมื่อกลุ่มหรือไทล์อยู่ในโฟกัสบนเมนูเริ่มต้น ย้ายกลุ่มหรือไทล์ไปในทิศทางที่ระบุ
Ctrl + Shift + แป้นลูกศร เมื่อไทล์อยู่ในโฟกัสบนเมนูเริ่มต้น ให้ย้ายไปยังไทล์อื่นเพื่อสร้างโฟลเดอร์
Ctrl + แป้นลูกศร ปรับขนาดเมนูเริ่มต้นเมื่อเมนูเปิดอยู่
Ctrl + แป้นลูกศร (เพื่อย้ายไปยังรายการ) + Spacebar เลือกรายการเฉพะหลายรายการในหน้าต่างหรือบนเดสก์ท็อป
Ctrl + Shift พร้อมแป้นลูกศร เลือกกลุ่มข้อความ
Ctrl + Esc เปิด เริ่มต้น
Ctrl + Shift + Esc เปิดตัวจัดการงาน
Ctrl + Shift สลับรูปแบบแป้นพิมพ์เมื่อมีหลายรูปแบบแป้นพิมพ์พร้อมใช้งาน
Ctrl + Spacebar เปิด หรือปิดตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) ภาษาจีน
Shift + F10 แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก
Shift พร้อมแป้นลูกศร เลือกมากกว่าหนึ่งรายการในหน้าต่าง หรือบนเดสก์ท็อป หรือเลือกข้อความในเอกสาร
Shift + Delete ลบรายการที่เลือกโดยไม่ต้องย้ายไปถังรีไซเคิลก่อน
ลูกศรขวา เปิดเมนูถัดไปทางด้านขวา หรือเปิดเมนูย่อย
ลูกศรซ้าย เปิดเมนูถัดไปทางด้านซ้าย หรือปิดเมนูย่อย
Esc หยุดหรือออกจากงานปัจจุบัน
PrtScn บันทึกสกรีนช็อตของทั้งหน้าจอและคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด 

หมายเหตุ

  • คุณสามารถเปลี่ยนทางลัดนี้เพื่อให้สามารถเปิดการสนิปบนหน้าจอ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแก้ไขภาพหน้าจอของคุณ เลือก เริ่มต้น  การตั้งค่า ความง่ายในการเข้าถึง แป้นพิมพ์ และเปิดใช้งานแป้นสลับภายใต้ ทางลัดพิมพ์หน้าจอ

 

ที่มา :

  • support.microsoft.com
  • https://pcmer.com/windows-10-keyboard-shortcut/