Data Governance คืออะไร ??

What is Data Governance…      Data Governance หรือ การธรรมาภิบาลข้อมูล คือแนวคิดและกระบวนการสำหรับการจัดการข้อมูลสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลเป็นหลัก โดยเชื่อว่าข้อมูลนั้นเป็นทรัพย์สินที่มีค่าอย่างหนึ่งสำหรับองค์กรหรือที่มักเรียกกันว่า Data as an Asset  ดังนั้นเขาจึงมองว่าจะต้องมีวิธีบริหารจัดการอย่างไรเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัย เป็นส่วนประกอบสำคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร โดยมีการกำหนยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอย่างมีระบบ ดังนี้

Read more

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

มาทำความรู้จัก “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ตามกฎหมายฉบับนี้กันค่ะ…!!           พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 โดย หมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ

Read more

ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมทางไกล ZOOM Meeting

  ZOOM Cloud Meetings           สำหรับแอปพลิเคชัน  ZOOM Cloud Meetings  มันเป็นแอปที่สามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานในทุกสถานที่ทุกเวลา  มีฟังก์ชั่นการแชร์ภาพหน้าจอแบบคุณภาพสูง รวมถึงระบบการส่งข้อความหากันระหว่างเพิื่อนร่วมงาน และแอปพลิเคชัน  Zoom  ใช้งานได้ฟรีบนอุปกรณ์  Android 

Read more

คู่มือการให้ความรู้และขั้นตอนการเบิกจ่าย

การจัดทำคู่มือการให้ความรู้และขั้นตอนการเบิกจ่ายฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินงบประมาณและบัญชี รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะสามารถช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง คู่มือแบ่งออกเป็น 3 เรื่อง ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คลิ๊ก !! ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คลิ๊ก !! แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินราชการ คลิ๊ก !!   ดาวน์โหลดไฟล์เต็ม

Read more

Internet of Things (IoT)

  IoT หรือ Internet of Things คืออะไร           Internet of Things (IoT) คือ การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อมโยงนี้ง่ายจนทำให้เราสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

Read more

การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meeting

[vc_row][vc_column][vc_column_text] การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meeting           WebEx เป็นโปรแกรมแบบ Web Conference มีขั้นตอนการใช้งานที่ง่ายประหยัดเวลาและใช้ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น ลง App บน Tablet

Read more

ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence)

ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) คืออะไร ???           ปัญญาประดิษฐ์  (AI : Artificial Intelligence)  คือเครื่องจักร (machine) ที่มีฟังก์ชันทีมีความสามารถในการทำความเข้าใจ

Read more

Windows Key ทางลัดน่าใช้

ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ด สำหรับผู้ใช้งาน Windows  !! ผู้ที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์การใช้ปุ่มคีย์ลัดบนแป้นคีย์บอร์ด (Hot Keys) ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วอย่างมากดีกว่าการไล่กดคลิกแบบปกติซึ่งการใช้ปุ่มลัดก็มีหลากหลายปุ่มที่จะแสดงผลลัพธ์แตกต่างกันไปแต่ถ้าใครยังไม่ทราบว่าปุ่มลัดเหล่านั้นมันกดอย่างไรมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาเผยให้ทราบกัน   กดปุ่มนี้ ผลที่ได้ Ctrl + X ตัดรายการที่เลือก Ctrl + C (หรือ Ctrl

Read more