สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

Sarabun PRD

ติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์

การเตรียมความพร้อมคอมพิวเตอร์ในการใช้ระบบ

          เพื่อให้การทำงานของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ผู้ใช้จำเป็นต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ซึ่งในการเตรียมความพร้อมคอมพิวเตอร์ดำเนินการเฉพาะครั้งแรกที่เริ่มต้นใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยในการเข้าใช้งานระบบงานสารบรรณเล็กทรอนิกส์ครั้งถัดไปไม่จำเป็นต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมคอมพิวเตอร์อีก โดยวิธีการเตรียมความพร้อมมี ดังนี้

1. สร้างไฟล์ “temp” ไว้ที่ไดร์ ” C:” เพื่อรองรับการร่างหนังสือออนไลน์

4. ติดตั้งโปรแกรมสแกนรันไทม์  “VCRuntime”

2. ตั้งค่าภูมิภาคให้เป็นไทย “Region” เพื่อไม่ให้ภาษาไทยเพี้ยน

5. ติดตั้งโปรแกรมสแกน “AppServices”

3. การตรวจสอบฟอนต์สารบรรณ “Thai Sarabun”