คลิปวิดีโอการบรรยาย การใช้โปรแกรม Zoom & Google tools

คลิปวิดีโอย้อนหลังการบรรยาย การใช้โปรแกรม Zoom & Google tools จัดขึ้นในวันที่ 11 และ 18 สิงหาคม 2564

การบรรยาย การใช้โปรแกรม Zoom  >>>คลิกที่นี้<<<

การบรรยาย การใช้โปรแกรม Google tools >>>คลิกที่นี้<<<