การแก้ไขปัญหากรณี Word ไม่ปรากฎในตอนร่างหนังสือออนไลน์

ธุรการท่านไหนที่ร่างหนังสือออนไลน์ แล้วตัว Word ไม่ปรากฎ ท่านสามารถทำตามคำแนะนำตามบราวเซอร์ที่ท่านใช้ร่างหนังสือออนไลน์ได้เลย

  • การตั้งค่าบราวเซอร์ Chrome >>> คลิก

 

  • การตั้งค่าบราวเซอร์ Microsoft Edge >>> คลิก